Ekologisk produktion

Ekologisk produktion betyder att man skyddar djuren, växterna och miljön från farliga kemikalier och besprutningsmedel. Den eller de personer som arbetar med detta måste vara utbildade på att hantera dessa uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Djuren skall endast äta naturliga råvaror eller råvaror som har tillverkats på ett miljövänligt sätt. Alla växter får sin näring från gödsel och baljväxter som är snälla mot miljön. Allting skall vara så naturligt utan gifter. Alla ekologiska varor som man köper är alltid lite dyrare eftersom de delvis är KRAV-märkta och bönderna lägger ner extra jobb för att allt skall fungera djur och miljömässigt riktigt. När man säljer ekologiska varor måste man ha ett speciellt certifikat från EU. När man låter grödor växa fritt, odlar bin eller tillverkar foder åt djur så måste man följa dessa regler till punkt och pricka. Även Jordbruksverket har regler och stadgar som skall följas sedan år 2007 om man skall ha ekologisk djurhållning eller grödor. Att ha en ekologisk produktion är bra för vattnet för det blir inte förorenat av gifter, jorden mår också bättre av naturlig gödsel och människor som äter produkterna får i sig mycket mer naturlig näring till kroppen. Idag forskas det mycket om ekologisk produktion. Detta sker på Sveriges lantbruksuniversitet och heter EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion. Därifrån kommer nya rön var tredje vecka som alla kan läsa i EPOK:s nyhetsbrev. De håller många evenemang och även aktiviteter så man kan lära sig mycket nya saker så att man förstår mer om naturen och djuren. På sikt kommer den ekologiska produktionen att öka och det är en otrolig vinst för alla djur, växter och hela floran. Alla forskare men även enskilda som vill börja att forska om och kring ekologisk produktion kan söka bidrag för att underlätta sitt arbete för djurens och miljöns skull hos SLU: Future Food.

Känna sig säker på maten man äter

Alla som väljer att gå över till att äta ekologisk mat vinner på detta i längden. All tillverkning går igenom noggranna kontroller så att konsumenterna skall känna sig trygga om att varorna de köper är godkända. Vem som helst kan börja odla ekologiskt. Först skall man sätta sig in i vad en certifiering innebär så att man går rätt tillväga och tar till sig all information. Man kan även söka bidrag så att man lättare kan komma igång ekonomiskt. Ett bra tips är att ta kontakt med andra människor som redan har startat sin produktion för att få råd och tips av dom. En del människor har en speciell mark på sina ägor som passar bra till ekologisk produktion. Då passar det fint att börja odla ekologiskt, för det är i princip redan förberett hos dom. Ekonomiskt sett blir det en större vinst om man odlar ekologiskt för priset på alla de varorna och produkterna är högre. Man slipper jobba med farliga bekämpningsmedel så det faller genast bort. Gör en undersökning om vilka som är intresserade av varorna. Det är bra att ha potentiella köpare så man vet att det är efterfrågan.