Ekologiskt kaffe

Sverige är ett av de länder som dricker mest kaffe i världen, en svensk dricker ungefär 1000 koppar varje år.

Även om svensken dricker mycket kaffe så är det bara en procent av allt kaffe som produceras i världen. I Sverige är det 7 av 100 som väljer att köpa det ekologiska kaffet. 90 procent av den totala mängden ekologiskt kaffe som produceras konsumeras av Europa och USA. Efterfrågan om det ekologiska kaffet har ökat de senaste åren, men är fortfarande bara en låg andel av allt kaffe som produceras idag.

De främsta kaffeproducenterna

Etiopien är det sjätte största producentlandet av kaffe. I Etiopien växer fortfarande kaffeplattan vilt, dock är det hotat. Mycket av de kaffet som importeras till Sverige av kaffeföretagen kommer från Etiopien. De använder nästan ingen konstgödsel eller inga kemiska bekämpningsmedel till sina kaffeodlingar. Vilket skulle kunna ses som den främsta producenten av ekologiskt kaffe i världen, men de saknar certifieringen för ekologiskt kaffe. Istället är de Mexiko som världens största ekoproducent av kaffe, enligt certifiering. De står för ungefär en tredjedel av den totala ekologiska kaffeproduktionen. De länder som tillhör de tre största kaffeproducenterna är det en mycket liten andel ekologiska odlingar. I Vietnam finns det inga ekologiska odlingar. I Colombia odlas mycket små arealer ekologiskt kaffe. Brasilien som är världens största kaffeproducent är endast 0,25 procent från ekologiska odlingar. Av allt kaffe som odlas i världen är det bara 6 procent som odlas ekologiskt.

Kaffeodlingen

Kaffeplantans naturliga plats att växa är i skogen med hel- till halvskugga. Kaffe är en av de mest besprutade odlingarna i världen, där man använder bekämpningsmedel som både skadar människor, djur och natur. De konstgödsel som används kräver mycket energi att tillverka och leder bland annat till att ozonskiktet skadas. Exempel finns det rapporter där bekämpningsmedel som har runnit ut i grundvattnet, vilket hotar befolkningen. Det har även påträffats 24 olika kemiska bekämpningsmedel i vattendrag i Brasilien. Många av de typer kemiska bekämpningsmedel som används på kaffeplantagen är olagliga i EU. De ekologiska kaffeodlingarna används oftast inte konstgödsel och man använder inte dessa bekämpningsmedel. Istället odlar man som regel det ekologiska kaffet i skuggan från andra träd. Skuggan från de andra träden fungerar som en kolsänka. Vilket betyder att skuggan skapar en miljö som efterliknar den miljön där kaffet växer vilt. De träd som använd är oftast kvävefixerade som skapar ett bra växtklimat som gynnar den biologiska mångfalden och minskar risken för sjukdomar hos kaffet. Bland de plantagen som odlar ekologiskt kaffe gynnas även de som arbetar. De får oftast bättre betalt och de slipper bland annat förgiftningsskador.

Märkning av ekologiskt kaffe

För att kaffet ska få kallas ekologiskt behöver kaffeodlarna följa riktlinjer från bland annat EU. Certifieringen för ekologiskt kaffe baserar även på olika parametrar och en övergripande certifiering mellan produktionsförhållanden mellan alla kaffeproducerande länder. Kaffepaket med KRAV eller EU-ekologiskmärkning garanterar att inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts på kaffeplantagen. KRAV-certifierade kaffeproducenter har även socialt ansvar, där mänskliga rättigheter representeras. Ingen diskriminering eller barnarbete får förekomma. Handelsgödsel får inte ändvändas och kaffet ska vara odlat utan några skadliga bekämpningsmedel. Detta leder dessutom till att kaffeböndernas hälsa förbättras.