Ekologiskt kött

Ekologiskt kött definieras av WWF som kött från djur som ätit ekologiskt odlat foder. Detta foder behöver till största del bestå av grovfoder som är foder rikt på fibrer, till exempel gräs, som odlats huvudsakligen på egen mark. Kalvarna ska gå på bete med sina mödrar och diar första sommaren. Bete är obligatoriskt för alla djur och det vanligaste är bete på naturbetesmarker. Syftet med att äta ekologiskt odlat kött kan variera. Många väljer ekologiskt odlade varor för att göra naturen en tjänst. Andra väljer att äta ekologiskt kött då det är snällare mot djuren. Och somliga äter ekologiskt då det finns de som menar att det skulle vara bättre för hälsan.

Bättre för naturen

De som äter ekologiskt kött för att det ska vara bättre för naturen har tyvärr missuppfattat innebörden av ekologiskt. Djur som föds upp ekologiskt har en större påverkan på klimatet än djur som föds upp inom stora köttindustrier. Detta då de i regel lever längre och på så viss förbrukar mer resurser. Den betesmark de tar anspråk på kräver att den är full av betesmaterial och förhindrar därför möjligheten att odla träd på området, vilket skulle ha en positiv klimateffekt då det minskar koldioxiden i luften och främjar olika kretslopp. Samma gäller för ekologiskt odlat foder.

Bättre för djuren

Att ekologiskt kött skulle vara bättre för djuren råder ingen tvekan om. I enlighet med WWF:s definition av ekologiskt kött får djuren dels bättre föda, de får vara ute i det fria och kalven får vara med sin mamma första sommaren. Gällande köttindustrin går det att höra skräckhistorier om hur hundratals djur får trängas ihop på liten yta, de matas med foder som är manipulerad och modifierad för att djuren ska växa fortare och kalvar separeras från sin moder direkt vid födsel. Det är som namnet antyder på, en industri. Och syftet med denna industri är att ta fram största mängd kött på så kort tid som möjligt genom att använda resurser med så låg prislapp som möjligt.

Bättre för hälsan

Hur ekologiskt kött skulle påverka vår hälsa råder det delade meningar om. Många menar på att det är positivt för hälsan samtidigt som andra hävdar att det har ingen större inverkan. Likt studier inom andra ämnen, så som träning, sömn och kost, finns det ett stort samtycke inom forskningen att människokroppen ännu inte hunnit anpassa sig rent evolutionärt efter det samhälle vi lever i idag. Kroppen ska istället vara anpassat till ett liv som jägare på savannen i Afrika. Detta betyder att det bästa att äta är den mat som fanns tillgänglig då. Då fanns det inga snabbmatskedjor eller halvfabrikat. Det fanns inte heller samma utbud av livsmedel att välja mellan och det fanns inte djur som hade vuxit upp på annat än det de kunde förse sig själva med. Vilket till stor del bestod av bete från betesmarker. Så med de resonemanget borde det rimligtvis vara bättre för hälsan att äta ekologiskt kött än annat kött. Sen om kött i sig är bra för hälsan, det är en annan debatt.