Ekologiskt kött

Sex av tio konsumenter i sverige strävar efter att äta ekologiskt och på senaste tiden har det blivit en naturlig del av vår diet och den största shoppingen av ekologisk mat sker numera på nätet.

Däremot är det ekologiska köttätandet inte så stort och anledningen tros bland annat vara att kostnaden på ekologiskt kött är mycket högre än bland annat importerat kött. Men det är egentligen inte så konstigt att ekologiskt kött är dyrare då det är en lång process för att få sälja och för att producera köttet och nedan kikar vi vidare på processen .

Vad är ekologiskt kött

Främst har ett ekologiskt djur haft ett värdigt liv då den har fötts upp, djuret har matats och även slaktats på ett bra sätt och alla djuren har fötts upp naturligt. Ett ekologiskt slaktdjur har aldrig fått antibiotika i förebyggande syfte utan vid sjukdom så behandlas endast det sjuka djuret. På gården arbetar man för en avslappnad miljö och djuren är heller inte stressade då allt på gården ska ske lugnt och sansat för djurens välbefinnande.

Vad krävs för att få sälja ekologiskt kött?

Bland annat  så måste allt foder också vara ekologiskt och att fodret måste vara ekologiskt gäller alla certifierade djur men även de djur som är under omställning för att kunna säljas som ekologisk produktion framöver.  Producerar man sitt eget foder måste minst 60% komma från din ekologiska gård och ett maximalt utnyttjande av diverse bete ska ske under betesperioden som är obligatoriskt. I sin tur ska kalvar ska helst födas upp på modersmjölk i minst tre månader.  En annan viktig regel är att du som uppfödare inte får ha för många djur på gården och att djuren alltid ska ha tillgång till vård.

Är allt ekologiskt kött bättre?

Ekologiskt kött är bättre för oss då det inte innehåller mängder av antibiotika som annat kött kan göra, antibiotikan i kött har gjort att vissa sjukdomar har blivit resistenta och medicinerna har i många fall tyvärr gradvis förlorat sin effekt. Studier angående ekologiskt kött har också visat sig innehålla fler nyttiga omega 3 fettsyror än icke ekologiskt kött, varför det är så verkar bero på att de ekologiska köttdjuren äter mindre kraftfoder och mycket mera gräs än djuren som inte är uppfödda ekologiskt.

Och då djuren på en ekologisk gård inte äter samma och lika mycket energikrävande kraftfoder som i en vanlig och icke ekologisk gård är miljöpåverkan mycket mindre. På gården finns heller inget konstgödsel eller diverse bekämpningsmedel som behöver transporteras vilket är mycket positivt ur en miljösynpunkt.  En annan viktig punkt är att genom att äta ekologiskt kött så bidrar du med en hälsosammare arbetsmiljö för många bönder och speciellt för de allra fattigaste, då ekologiska gårdar som nämnts tidigare inte använder farliga bekämpningsmedel. Tusentals människor dör varje år av diverse farliga bekämpningsmedel och miljontals skadas men genom att odla ekologiskt får man en mycket bördigare jord som i sin tur håller vattnet kvar längre och bättre, försörjningen blir därför mycket tryggare för gårdsägaren.